Europese privacy-wetgeving AVG

Vrijdag 20 april 2018

Op 25 mei 2018 moeten alle sport- en cultuurverenigingen in Europa voldoen aan de privacy-wetgeving AVG en beschikken over een 'privacy-verklaring' én er naar handelen.

 

Een belangrijk onderdeel is dat wij als vereniging geen persoonsgegevens delen met derden zonder de uitgesproken toestemming van deze leden.

Hoe vaak komt het niet voor dat we vragen krijgen als 'kunt u mij het adres en telefoonnummer geven van ....?'

Op zo'n vraag kunnen we dus geen antwoord (meer) geven. Wel kunnen we de contactgegevens van de persoon of de instelling, die deze vraag stelt, doorgeven aan het betrokken lid; aan het lid is dan de keuze om al dan niet zelf contact op te nemen.

Dit lijkt omslachtig of misschien zelfs buraucratisch, maar in het licht van de bescherming van prive-gegevens is dit wel noodzakelijk en zijn we dit dus zelfs wettelijk verplicht.

 

Op deze website zal altijd de meest actuele versie van onze privacy policy beschikbaar zijn.